2016. május 26., csütörtök - Fülöp, Evelin
Magyar Természetjáró Szövetség
termeszetjaro.hu »Túramozgalmak
Magyar Természetjáró Szövetség

Országos Kéktúra

OKT
MTSZ központ által szervezett mozgalom
Magyar Természetjáró Szövetség - Országos Központ
Útvonalkövető mozgalom Útvonalkövető mozgalom
Létező
kunosgaborLeírás:

Az Országos Kéktúra hivatalos oldala


Szövetségünk egy új, az Országos Kéktúra teljes spektrumát lefedő weboldal fejlesztésébe kezdett, amely hamarosan felváltja ezt az oldalt.

Az Országos Kéktúra Magyarország leghosszabb és legrégebbi gyalogos túramozgalma. Az útvonalat kék sáv jelzések mutatják az Írott-kőtől Budapesten át Hollóházáig. Az 1118 km-es* túramozgalom gondozója a Magyar Természetjáró Szövetség.

A Kéktúra fenntartását számos önkéntes segíti munkájával, egyéb hozzájárulásával.

Terjedelmi okok miatt az Országos Kéktúra anyagai több aloldalra lettek felosztva:

Az OKT50 Jubileumi Kéktúra Vándorlás (2011) dokumentumai itt érhetőek el (katt!)
Az Országos Kéktúra történelmi áttekintése itt olvasható

* Szövetségünk legújabb felmérése alapján az Országos Kéktúra hossza 1118 km, amely az útvonal módosítások miatt változhat.
Ez a távolság nem egyezik meg a forgalomban lévő igazoló füzetekben szereplő adatokkal, ugyanis a kiadvány ilyen irányú folyamatos javítása megoldhatatlan.
 Az EWV (Európai Gyalogtúra Szövetség) döntése nyomán az Országos  Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszútávú Vándorutak hálózatába. Először - 1985-ben - a Kőszeg - Budapest, majd 1995-től az OKT Kőszeg - Sátoraljaújhely közötti szakasza az E4 vándorút része.
 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA
 
 
1.   Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, bete­kintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait. 
 
2.   A túra irányítója: a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ). 
 
3.   A túra útvonala: az OKT pecsételőfüzetében részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1118 km hosszúságban kék sávval jelzett     Országos Kék turistaút.
 
 
 
4.   Ellenőrzőpontok: az OKT igazolófüzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg. 
 
5.   A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva. 
 
6.   A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő.
Amennyiben a bélyegző nem elérhető, felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak.
      A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni.
      A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
      A teljesítés ellenőrzéséhez az eredeti füzet beküldése szükséges. Fénymásolt füzet nem elfogadható.
 
7.   Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jel­vényét, amelyet az érvényes Természetjáró Kártyával rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
      A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat.
      A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet. 
 


( Készítette:Ginter Gábor )
 
8.   Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni. 
 
9.   A Magyar Természetjáró Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) írt ki.
 
      A tájegységek a következők:
      1. Kőszeg - Kemeneshát                6. Börzsöny - Cserhát
      2. Balaton-felvidék                           7. Mátra
      3. Bakony                                          8. Bükk - Aggteleki-hegység
      4. Vértes - Gerecse                         9. Cserehát - Zempléni-hegység
      5. Pilis - Budai-hegység
     
      Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jel­vényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. A teljesítőknek a jelvények mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
 
      Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.
 
      A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.
 
      A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.
 
10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Kéktúra Szakbizottságához kell eljuttatni.
 


Az Országos Kéktúra igazoló füzetének címlapja (2009-es kiadás)
 

Az igazoló füzet ára: 1.260,- Ft (érvényes Természetjáró Kártya bemutatásával: 630.- Ft)

 

TANÁCSOK A TÚRA TELJESÍTÉSÉHEZ
   
  A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett út­vonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a hely­színen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.
 
  Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vas­útállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.
 
  Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútál­lomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezen kívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.
 
  A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.
 
  Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.
 
   A túramozgalom teljesítése csak a megadott módon igazolható, GPS-szel rögzített trekk erre a célra nem alkalmas.

  Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.
 
  Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Kéktúra Szakbizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.
 
  Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat, az MTSZ Kéktúra Szakbizottságával lehetőleg írásban közöljék.
 
  A szintadatok Írott-kő Þ Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.), a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.), a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.
 
  A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel.
 
  Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).

Tisztelt Kéktúrázók!
   Kérünk mindenkit, hogy a bélyegzőlenyomatok beszerzése során sehol ne lépjenek fel követelő, sürgető, arrogáns módon, mert abból már több helyen probléma adódott, s néhány esetben a továbbiakban  nem kívánták az OKT bélyegzőt fogadni.
Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy a bélyegző kezelése szívességből és nem kötelességből történik.

 
  
TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL 
 
Kőszegi-hegység és környéke (1:40000)   13.
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000)   MTSZ
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000)   MTSZ
Keszthelyi-hegység (1:40000)   34.
Balaton (1:40000)   41.
Bakony északi rész (1:40000)   2.
Bakony déli rész (1:40000)   3.
Keleti-Bakony (1:40000)   Tájoló 98 Bt.
Vértes (1:40000)   20.
Gerecse (1:40000)  
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000)   16.
Budai-hegység és a Pilis (1:30000)   Térkép-Center
Budai-hegység (1:40000)   6.
Börzsöny (1:40000)   5.
Börzsöny (1:30000)   Térkép-Center
Gödöllői-dombság (atlasz)
Cserhát (1:60000)   8.
Mátra (1:40000)   14.
A Mátra és a Mátraalja (1:30000)   Térkép-Faragó Bt.
Bükk északi rész (1:40000)   29.
Bükk déli rész (1:40000)   30.
Bükk szabadidő és turistatérképe (1:40000)   Z-Press
Aggteleki karszt és környéke (1:40000)   1.
Zempléni-hegység északi rész (1:40000)   22.
 
 
  Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető ked­vező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is.
 
Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban.
 
  A felsorolás a 2013 májusi állapotot tartalmazza. (A számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. Kiadványai)
 
Szálláshelyekről különböző internetes oldalakon szerezhet információkat.

 Változások az OKT útvonalán:

Az Ágasvári turistaház és környékének felújítása miatt ideiglenes terelőút vált szükségessé. Részletek és térkép.

Magyarkút - Naszály tető között változott az útvonal, egyúttal Katalinpusztán a kocsmában megszűnt a bélyegzés lehetősége. (2013.12.17.) Részletek és térkép 

Alsópetény - Romhány között változott az útvonal, így elkerülhetővé váltak a sáros szakaszok. (2014.03.19.) Részletek és térkép 

Galyatető - Mátra-nyereg között megváltozott az útvonal (2014.10.20.) Részletek és térkép
 
 


 


 

 

              
Igazolófüzettel
Saját bélyegzőkkel
Országos Kéktúra (OKT) jelvény

OKT jelvény

Gyermek Kéktúra - Veszprém megyei - Dorogtól Nógrádig - Mátra-Bükk útjain

(A résztúrák kiírását a jelvényre kattintva tudod elolvasni!)

Gyermek Kéktúra  Veszprém megyei Kéktúra  Dorogtól Nógrádig túramozgalom jelvény  Mátra - Bükk útjain túramozgalom jelvény
244750 alkalommal

Kapcsolódó események

A túramozgalom összesítése: 1116.1 km, 173 db érintőpont


A túramozgalom útvonala

01.sz. túra: Kőszegi-hegység, Kemeneshát: Írottkő - Sárvár

kék sáv OKT-011 Írott-kő - Vasfüggöny túraút - Hörmann-forrás - Stájerházak - Vörös-kereszt - Irány-hegy - Óház-tető - Hét-forrás TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
kék sáv OKT-012 Hét-forrás - Hercegi-erdő - Pintér-tető - Kálváriatemplom - Jurisics-vár - Kőszeg TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
pecsét OKT-901 Kőszeg vá. - OKT bekötő útszakasz 1.4 km
kék sáv OKT-013 Kőszeg - Ólmodi út - határ - Alsó-erdő - Vízállás - Hosszú-Guba-hegy - Vadászház - Cser-háti-erdő - Patyi-hegy - Grádics-erdő - Ilonavár - Ilona-szobor - Ilona-völgy - Tömörd TÚRALEÍRÁSSAL! 13.8 km
pecsét OKT-902 Tömörd, autóbusz állomás - OKT bekötő útszakasz 0.3 km
kék sáv OKT-014 Tömörd - Fenyves-patak - régi országút - Kincsédpuszta - Kincsédi-mező - Tilos-erdő - Szapári-erdő - Ablánc-patak - Ifjúsági tábor - Ablánc, malomcsárda TÚRALEÍRÁSSAL! 9.0 km
kék sáv OKT-015 Ablánc-malom - volt Gór vm. - Mocsony vadászlak - Szelestei-patak - Fácános - Szeleste TÚRALEÍRÁSSAL! 11.2 km
kék sáv OKT-016 Szeleste - Lőricni-erdő - Ölbői-Nagy-erdő - 88-as út - Váti-erdő - Bögöt - TÚRALEÍRÁSSAL! 9.0 km
kék sáv OKT-017 Bögöt - Erdészlak - (Porpác vá.) - Tilos-erdő - Csénye, major - Csénye - Csényeújmajor TÚRALEÍRÁSSAL! 8.2 km
kék sáv OKT-018 Csényeújmajor, Mária Kápolna, kegyhely - Gyöngyös-patak - Sárvár, Esze Tamás u. - Sárvár, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 4.5 km
  Összesen: 71.9 km
 

02.sz. túra: Kemeneshát: Sárvár - Sümeg

kék sáv OKT-021 Sárvár vá. - Nádasdy-vár - Csónakázó-tó - Termálfürdő - Rába-híd - Tesco - Erdészlak - Haraszt-erdő - Sitke, kápolna - Gérce 11.5 km
kék sáv OKT-022 Gérce - Rózsáskerti erdészház 3.0 km
kék sáv OKT-023 Rózsáskerti erdészház - Scherg házaspár sírja - Banya-fa - Hidegkúti erdészház 4.5 km
kék sáv OKT-024 Hidegkúti erdészház - kidőlt fa - Lajos-bükkök - Nyomásfokozó - Harangláb - Káld 6.4 km
kék sáv OKT-025 Káld - Kis-Lánci-dűlő - Tacskándi-erdő - Tomaji-erdő - Káldi úti dűlő - Felsőfalu - Hosszúpereszteg 11.2 km
kék sáv OKT-026 Hosszúpereszteg - Szajki-erdő - Szajki-tavak - Szajk, erdészház 6.1 km
kék sáv OKT-027 Szajki erdészház - Szajki-tavak - Bögötei-dűlő - Bögötei-erdő - Robur roncs - Kávás-kúti-erdő - Öreg-erdő - volt Ötvös vá. 14.5 km
kék sáv OKT-028 I.2/7 volt Ötvös vá. - Dergecsi-erdő - Dergecs-puszta - Beretvás-dűlő - Fenyősi-patak - Kisvásárhely 8.9 km
kék sáv OKT-029 I.2/8 Kisvásárhely - Vágás-erdő - Tótvár - Marcal-patak - Nyírlak, Szociális Otthon bejárati út am. - Villanytelep - Sümeg, vá. 5.8 km
  Összesen: 71.9 km
 

03.sz. túra: Balaton-felvidék: Sümeg - Keszthely

kék sáv OKT-031 I.3/1 Sümeg - Őskori kovabánya, geológiai bemutató - Sümeg, jéggyár am. - Sümegi bazatltbánya vá. - Sarvaly, erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.1 km
kék sáv OKT-032 I.3/1 I.3/2 Sarvaly erdészház - Ördögigafa - Malom út - Szebike-völgy - erdészház rom - Ágota-kút - Alsó-Tátika - Fekete-Oszlopos-barlang - Tátikahidegkút - Hermán-tói kőfejtő - Sztúpa - Szent Donát kápolna - Zalaszántó TÚRALEÍRÁSSAL! 15.3 km
kék sáv OKT-033 I.3/3 Zalaszántó - XIII. sz.-i műemlék templom - Grábi-híd - Vadaskert - Rezi TÚRALEÍRÁSSAL! 5.8 km
kék sáv OKT-034 I.3/3 Rezi - Almás-domb - Betyárok sírja - Gyöngyösi csárda TÚRALEÍRÁSSAL! 2.6 km
kék sáv OKT-035 I.3/4 Gyöngyösi csárda - Gyöngyös-patak - Négyszögmajor - Szent Magdolna Árpád-kori templomrom (Egregyi templom) - Harangláb - Hévíz TÚRALEÍRÁSSAL! 7.6 km
kék sáv OKT-036 I.3/4 Hévíz - Hévízi-tó - kerékpárút - Pipás-kert - Festetics kastély - Keszthely TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
pecsét OKT-904 Keszthely vá. - OKT bekötő útszakasz 1.2 km
  Összesen: 45.7 km
 

04.sz. túra: Balaton-felvidék: Keszthely - Tapolca

kék sáv OKT-041 I.4/1 Keszthely - Gyenesdiás - Lőtéri u. - Pórak-háti-völgy - Szék-tető - Iván-hát - Vállus TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
kék sáv OKT-042 I.4/2 Vállus - Barbacsi-erdő - Lesencefalu, Szőlőhegy am. - Alsó-Szőlőhegy - Mátyás-kút - Csengő - Csengői-árok - Lesenceistvánd TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-043 I.4/3 Lesenceistvánd - Lesencetomaj - Váralja - Billegpuszta - Viszlói-patak - Tapolca, Laktanya - Tapolca TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
pecsét OKT-905 Tapolca vá. - OKT bekötő útszakasz 0.8 km
  Összesen: 26.5 km
 

05.sz. túra: Balaton-felvidék:Tapolca - Badacsonytördemic

kék sáv OKT-051 I.5/1 Tapolca - Malom-tó - Csorda-kút - Papmajor - Bogdán-kút - Szent György-hegy, turistaház 5.2 km
kék sáv OKT-052 I.5/2 Szent György-hegy, turistaház - Bazaltorgonák - Kőkapu - Oroszlánfejű-kút - Lengyel kápolna - Patacsi-földek - Ciframajor - Lengyel kúria - Szigliget (vár) TÚRALEÍRÁSSAL! 7.3 km
kék sáv OKT-053 I.5/3 Szigliget (vár) - Esterházy pince - Avasi temlomrom - Szeszfőzde, régi malom - Badacsonytördemic-Szigliget vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 3.2 km
  Összesen: 15.7 km
 

06.sz. túra: Balaton-felvidék: Badacsonytördemic - Nagyvázsony

kék sáv OKT-061 I.6/1 Badacsonytördemic-Szigliget vá. - Badacsonytördemic - Rodostó-ház - Bujdosók lépcsője - Ranolder kereszt - Egry József-kilátóhely - Hertelendy-emlék - Badacsony, Kisfaludy-kilátó - Köbölkút - Gulács - Káptalantóti TÚRALEÍRÁSSAL! 10.8 km
kék sáv OKT-062 I.6/2 Káptalantóti - Elő-rét - Öreg-hegy - Vár-kút (Csobánc) - Hári-dűlő - Köves-hegy - Mindszentkálla - Kőtenger - Velétei palotarom - Szentbékkálla TÚRALEÍRÁSSAL! 9.3 km
kék sáv OKT-063 I.6/3 Szentbékkálla - Töttőskáli templomrom - Öreg-hegyi-kút - Eötvös Károly-kilátó - Nagy-Csere-kút - Kis-Csere-kút - Vaskapu - Öreg-hegy - Balatonhenye TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-064 I.6/4 Balatonhenye - Dománya - Külső-Harka - Pirkanc - Hamuházi-forrás - Csicsói erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
kék sáv OKT-065 I.6/5 Csicsói erdészház - Kinizsi Pál turistaút - Szentjakabfai-erdő - Viszont-völgy - Tálodi kolostorrom, Kinizsi-forrás - Szent Mihály-hegy - Pálos kolostorrom - Nagyvázsony TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
  Összesen: 41 km
 

07.sz. túra: Bakony-hegység: Nagyvázsony - Városlõd

kék sáv OKT-071 I.7/1 Nagyvázsony, Kinizsi vár - Zuggótanya - Sonkolyos-árok - Bogárdi - H-nyiladék - 6. nyiladék - Jánoskereszti út - Kab-hegy - Kab-hegyi erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 10.3 km
kék sáv OKT-072 I.7/2 Kab-hegyi erdészház - D-nyiladék - Tönkölyös-víznyelő - régi vasút - Úrkút TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
kék sáv OKT-073 I.7/3 Úrkút - Csárda-hegy - karám - Csollányos-völgy - régi vasút - erdészházak - Bányatelep - Városlőd-Kislőd vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 7.8 km
  Összesen: 22.1 km
 

08.sz. túra: Bakony-hegység: Városlőd - Zirc

kék sáv OKT-081 I.8/1 Városlőd-Kislőd vá. - Városlőd - sportpálya - 8-as út aluljáró - Erzsébetmajor - Hosszú-földek - Vámos-patak - Régi vasút - Erdei pihenő - Vadászház - Jáger-rét - (Németbánya) TÚRALEÍRÁSSAL! 11.6 km
pecsét OKT-906 Németbánya - OKT bekötő útszakasz 1.1 km
kék sáv OKT-082 I.8/2 Németbánya - Bauxit szállító út - Régi vasút - Cseres - Gyökér-kút - Mészégető - Gerence-fogadó - Bakonybél TÚRALEÍRÁSSAL! 8.4 km
kék sáv OKT-083 I.8/3 Bakonybél - Öreg-séd-völgye - Barátok útja - Parajos - Eleven-förtés - Határ-nyiladék - Kőris-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 6.1 km
kék sáv OKT-084 I.8/4 Kőris-hegy - Kisszépalmapuszta - Szépalmapuszta (Hotel Szépalma) - Rét-földek - Borzavár TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-085 I.8/5 Borzavár - Takács-árok - Pintér-hegy - parkerdő - tanösvény bejárat, parkoló - Zirc, Rákóczi tér - Apátság - Zirc, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
pecsét OKT-907 Zirc vá. - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
  Összesen: 39.4 km
 

09.sz. túra: Keleti-Bakony: Zirc - Bodajk, Csókakõ vm.

kék sáv OKT-091 I.9/1 Zirc - Nagyesztergár - Szilvás - Veimpuszta - Cser-hát - volt Lajkómalom - Bakonynána TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
pecsét OKT-908 Bakonynána - OKT bekötő útszakasz 0.6 km
kék sáv OKT-092 I.9/2 Bakonynána - volt Prémmalom - Erdész emlékmű (Római-fürdő) - Gaja-patak - Vadalmás malom - Szentkút - Jásd TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
pecsét OKT-909 OKT - Jásd bekötő útszakasz 0.9 km
kék sáv OKT-093 I.9/3 Jásd - Siska-kút - Siska-kúti-üregek - Tés - Csőszpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
kék sáv OKT-094 I.9/4 Csőszpuszta - Galamb-berek - Hamuház (Csikling vár) - Tűzköves-völgy - Tűzköves-árok - védett geológiai feltárás - Erdei szentély - Kisgyónbánya, bányászemlékmű - Kisgyón TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
pecsét OKT-910 Kisgyónbánya - OKT bekötő útszakasz 0.3 km
kék sáv OKT-095 Kisgyón - Dóra-hegy - Köves-domb - Eszenyi-rét - Csernyei-dűlú - Burok-part - Kisházi-páskom - Páskum-dűlő - Bakonykúti TÚRALEÍRÁSSAL! 11.5 km
kék sáv OKT-096 Bakonykúti - Bakonykúti-puszta - Bogrács-hegy - kőfejtő - Vontató-hegy-alja - Vaskapu-hegy-alja - Fehérvárcsurgói-víztároló - Fehérvárcsurgó, Becsali büfé TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-097 Fehérvárcsurgó, Becsali büfé - Kövecses-hegy - kilátóhely - műút - Pisztrángos-tó - Ádám-Éva fa - Gaja-szurdok - Varjúvár - kilátóhely - sípálya - Bodajk - Fenyő bisztró - Csókakő vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
  Összesen: 58.9 km
 

10.sz. túra: Vértes-hegység: Bodajk, Csókakõ vm. - Szárliget

kék sáv OKT-101 Csókakő vm. - 81-es út, Sandokan étterem - Csókakő - Vár-völgy - Kocsmáros-domb - Vén cser - Pátrácos - Hajdúvári vh. - Antal-árok - Szőlő-hegy - Gánti-barlang - Öreg-tölgyek - Gánt TÚRALEÍRÁSSAL! 18.6 km
kék sáv OKT-102 Gánt - Kenderáztató - Pap-völgy - Leányfej-szikla - Hajszabarna - Mindszentpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
pecsét OKT-911 Mindszentpuszta - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
kék sáv OKT-103 Mindszentpuszta - Som-hegy - Csáki vár alja - (Csáki várrom) - Batonna-hegy - Kis-bükk - Kőhányáspuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
kék sáv OKT-104 Kőhányáspuszta - Németh-völgy - Cseresznyefa-hajtás - Űző-hegy - Várgesztes TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
pecsét OKT-912 OKT - Várgesztes, Gesztes-vár bekötő útszakasz 0.5 km
kék sáv OKT-105 Várgesztes - Lófő-völgy - Zsigmond-kő - Mátyás-kút, kulcsosház - Szarvas-kút - Rockenbauer emlékfa - Vitányvár - Körtvélyes - Mária-szakdék - Csákányospuszta, kulcsosház - 1-es út, Birka Csárda - Szárliget TÚRALEÍRÁSSAL! 13.4 km
  Összesen: 49.2 km
 

11.sz. túra: Gerecse-hegység: Szárliget - Dorog

kék sáv OKT-111 Szárliget - Hajagos - Kőrösi Csoma Sándor-forrás - autópálya aluljáró - Cukor-hegy - Kisegyházapuszta - Kettes-tó - Bika-domb - Hársas-oldal - Somlyóvár, kulcsosház TÚRALEÍRÁSSAL! 11.7 km
kék sáv OKT-112 Somlyóvár - Szénégető - Tornyópuszta - Bodza-völgy - Hallgató - Koldusszállás, vadászház TÚRALEÍRÁSSAL! 8.4 km
kék sáv OKT-113 Koldusszállás - Tuskó-rét - Öreg-erdő - Pes-kő-hegy alja - Kalmár-dűlő - Vértestolnai műút - Fábián-kő - Fekete-kő - Bányahegy TÚRALEÍRÁSSAL! 10.1 km
kék sáv OKT-114 Bányahegy - Gerecse-oldal - Fiar-bükk - Sandl-hárs - Gerecse üdülő TÚRALEÍRÁSSAL! 4.7 km
kék sáv OKT-115 Gerecse üdülő - Kis-Gerecse - Vízválasztó - Pusztamarót TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
kék sáv OKT-116 Pusztamarót - Maróti-hegy - Vaskapu - Bajóti-patak-völgye - Kökényes-hegy - Péliföldszentkereszt TÚRALEÍRÁSSAL! 8.6 km
kék sáv OKT-117 Péliföldszentkereszt - Szent Kút - Bajóti Öreg-kő, pihenő - Gyertyános - Mogyorósbánya TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
kék sáv OKT-118 Mogyorósbánya - Kőszikla (Kő-hegy) - Tokodi pincék - Kis-kő - Hegyes-kő - Tokod TÚRALEÍRÁSSAL! 2.9 km
kék sáv OKT-119 Tokod - Remete-barlang - Sörház-völgy - Öreg-kő - Nagy-Gete - Gete-hegy (Kis-Gete) - Ódorog, Bélányi-telep - Dorog, vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 13.2 km
  Összesen: 67.2 km
 

12.sz. túra: Pilis: Dorog - Piliscsaba

kék sáv OKT-121 Dorog - Sátor-kő - Nyársas - Kesztölc TÚRALEÍRÁSSAL! 4.5 km
kék sáv OKT-122 Kesztölc - Kétágú-hegy - Sziklák alatti dűlő - Klastrompuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.9 km
kék sáv OKT-123 Klastrompuszta - Szent Péter-fa - Vad-föld - Pincék alatti dűlő - Piliscsév TÚRALEÍRÁSSAL! 3.0 km
kék sáv OKT-124 Piliscsév - Gyertyános - Piliscsaba TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
  Összesen: 18.6 km
 

13.sz. túra: Budai-hegység: Piliscsaba - Hûvösvölgy

kék sáv OKT-131 Piliscsaba - Kőris-völgy - Bükkös-árok - Kutya-hegy - Nagy-Szénás - Turistaház emlékfal - Felső-Zsíros-hegy - Nagykovácsi, Zsíroshegyalja - Alsó-Zsíros-hegy - volt Zsíros-hegyi turistaház romjai (Muflon itató) TÚRALEÍRÁSSAL! 11.9 km
kék sáv OKT-132 Zsíros-hegy - Kerek-hegy - Kovácsi-erdőföldek - Remete-hegy - Remete-szurdok - Máriaremete, kegytemplom - Nagy-rét - Hűvösvölgy TÚRALEÍRÁSSAL! 9.8 km
  Összesen: 21.7 km
 

14.sz. túra: Budai-hegyés: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár

kék sáv OKT-141 Hűvösvölgy, Gyermekvasút vá. - Glück Frigyes út - Hármashatár-hegyi repülőtér - Vadaskerti emlékmű - katonasír - Határnyereg - Oroszlán-szikla - Kecske-hegy - Látó-hegy - Árpád-kilátó - Fenyőgyöngye - Hármashatár-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-142 Hármashatár-hegy - Vihar-hegy - Virágos-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-143 Csúcs-hegy - Rozália téglagyár TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
  Összesen: 13.9 km
 

15.sz. túra: Pilis: Rozália téglagyár - Dobogókõ

kék sáv OKT-151 Rozália téglagyár - Aranyhegyi-patak - Bécsi út - Köves-bérc - Pilisborosjenő, kálvária - Teve-szikla - Magas-erdő - Rédlinger Adolf út - Kevély-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 6.3 km
kék sáv OKT-152 Kevély-nyereg - Mackó-barlang - Ózon kemping - Csobánkai-nyereg - Macska-völgy - Csobánkai Szent-kút - Buzsák - Kovácsi(Dera)-patak - Szurdok-alja parkoló - Pilisszentkereszti Szurdok - Pilisszentkereszt TÚRALEÍRÁSSAL! 12.0 km
kék sáv OKT-153 Pilisszentkereszt - Kakas-hegy - Zsivány-sziklák - Dobogókő TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
  Összesen: 22.3 km
 

16.sz. túra: Visegrádi-hegység: Dobogókő - Visegrád, komp

kék sáv OKT-161 Dobogókő - Kerek-bükk - Öreg-vágás-hegy - (terelés: Király-kút - Király-völgy) - Sikárosi-rét - Sikárosi erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-162 Sikárosi erdsészház - Lenkó-emlék - Kárpát-forrás - Bükkös-patak - Öreg-nyílás-völgy - Kis Rigó vendéglő - Pilisszentlászló - TÚRALEÍRÁSSAL! 3.6 km
kék sáv OKT-163 Pilisszentlászló - Rózsa-hegy - Szarvas-szérű - Szent László-hegy oldala - Pap-rét TÚRALEÍRÁSSAL! 3.0 km
kék sáv OKT-164 Pap-rét - Pálócki-rét - Úrasztal-oldal - Vízverés-nyerge - Őr-hegy - Barát-halom (Moli pihenő) - Borjú-fő kilátóhely - Visegrádi-kapu - Nagy-Villám parkoló - volt Nagy-Villám turistaház - TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
kék sáv OKT-165 Nagy-Villám - Fellegvár - Kálvária - Visegrád, komp TÚRALEÍRÁSSAL! 2.8 km
  Összesen: 23.9 km
 

17.sz. túra: Börzsöny-hegység: Nagymaros - Nógrád

kék sáv OKT-171 Nagymaros - Templom-völgy - Hegyes-tető - Köves-mező - Csernák-kút - Czerovszki-kő - Törökmezői turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
kék sáv OKT-172 Törökmező - Hét-vályus-forrás - Békás-rét - Korompai-erdő - Kóspallag - Kisinóci turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.9 km
kék sáv OKT-173 Kisinóci turistaház - Inóci-vágás - Luczenbacher út - Gács-nyereg - Nagy-hideg-hegy TÚRALEÍRÁSSAL! 5.7 km
kék sáv OKT-174 Nagy-hideg-hegy - Rakodó - Csóványos - Három-hárs - Foltán-kereszt - Saj-kút-bérc - Saj-kút (Semmelweis-forrás) - Cseresnyés-völgy - Béla-rét - Szőlős-mező - Kálvária - Csurgó-forrás - Nógrád TÚRALEÍRÁSSAL! 14.5 km
  Összesen: 38.1 km
 

18.sz. túra: Cserhát: Nógrád - Becske

kék sáv OKT-181 Nógrád - Újtelep - Hosszú-bérc - Nagy-kő-hegy - Magas-hegy - Kő-hegy - Nagy-berek - Magyarkút TÚRALEÍRÁSSAL! 8.1 km
pecsét OKT-913 Magyarkút, Irma-forrás - OKT bekötő útszakasz 0.2 km
kék sáv OKT-182 Magyarkút - Keskeny-bükki-patak - Kápolna-oldal - Katalinpuszta TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-183 Katalinpuszta - Nagy-Szál-erdő - Bik-kút - Vaditató-tó - Naszály csúcs, geodéziai torony - Kopasz-tető - Török-rét - Agárdi-út - Farkas-bérc - Ősagárd TÚRALEÍRÁSSAL! 13.0 km
kék sáv OKT-184 Ősagárd - Galamb-hegy - Lókos-patak - Felsőpetény TÚRALEÍRÁSSAL! 5.7 km
kék sáv OKT-185 Felsőpetény - Róka-völgy - Alsópetény - vadászház - Romhányi-hegy - Gesztenyés - Romhány TÚRALEÍRÁSSAL! 11.9 km
kék sáv OKT-186 Romhány - Felsőbodony - Kétbodony TÚRALEÍRÁSSAL! 1.9 km
kék sáv OKT-187 Kétbodony - Cser-hát - Büdös-tó-hegy - Galga-patak - Eresztvény - Becske TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
  Összesen: 55.3 km
 

19.sz. túra: Csehát: Becske - Mátraverebély

kék sáv OKT-191 Becske - Bányatelep, Páncélos-forrás - Andezitömlés - Szanda-vár - Szőr-part - Szandaváralja TÚRALEÍRÁSSAL! 6.5 km
kék sáv OKT-192 Szandaváralja - Hucskó-hegy - Zsabica - Terény - műút - Szanda-patak - Halom - Cserhátsurány TÚRALEÍRÁSSAL! 10.2 km
kék sáv OKT-193 Cserhátsurány - Szécsényi út - Hegyes - major - Nógrádsipek TÚRALEÍRÁSSAL! 8.1 km
kék sáv OKT-194 Nógrádsipek - Malom-völgy - Csóka-hegy - Pusztavár-hegy - Keresztes-hegy - földvár - Dobogó-tető - Gyertyános - Hollókő TÚRALEÍRÁSSAL! 10.3 km
kék sáv OKT-195 Hollókő - Szár-hegy - Zsunyi-patak - Felsőtold - Alsótold - Alsó-szurdok - Bableves Csárda, Nagymező TÚRALEÍRÁSSAL! 9.7 km
kék sáv OKT-196 Nagymező-puszta - Barát-hát - Tepke - Purga - Macska-hegy - Garábi-nyereg - Nagy-kő-tető - Köves-bérc - Sátoros-hegy - Csepegős-kút - Nagybárkány TÚRALEÍRÁSSAL! 14.3 km
kék sáv OKT-197 Nagybárkány - Pongor-malom - Sámsonháza - (várhegy, Sámsonvár) - védett geológiai feltárás - Szálláska-völgy - (Mátraverebély, Szent-kút) - Tari-kereszt - Csapás-tető - Nagy-aszó - Mátraverebély TÚRALEÍRÁSSAL! 9.4 km
  Összesen: 68.5 km
 

20.sz. túra: Mátra: Mátraverebély - Mátraháza

kék sáv OKT-201 Mátraverebély vm. - Agyagos-tető - Rétlás-oldal - Csalános - Ágasvár turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.4 km
kék sáv OKT-202 Ágasvár turistaház - Szamárkő - Rebeka-kert - Mátraszentistván TÚRALEÍRÁSSAL! 4.0 km
kék sáv OKT-203 Mátraszentistván - Mátraszentlászló - sípálya - Piszkés-tető, Csillagvizsgáló - Lengyendi-galya - Galya-tető - Péter-hegyese, kilátó - Galyatető, Nagyszálló TÚRALEÍRÁSSAL! 4.2 km
kék sáv OKT-204 Galyatető - parkoló - Galya-csurgó - Károly-vágás - Nyírjes-bérc - Nyírjesi erdészház 4.8 km
kék sáv OKT-205 Nyírjesi erdészház - Csór-hegy - Mátra-nyereg - Hidasi erdészház - Vörösmarty turistaház TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-206 Vörösmarty turistaház - Nagy-Hidas-völgy - Mátraháza TÚRALEÍRÁSSAL! 2.0 km
  Összesen: 25.9 km
 

21.sz. túra: Mátra: Mátraháza - Sirok

kék sáv OKT-211 Mátraháza - Déli sípálya - Kékestető TÚRALEÍRÁSSAL! 2.4 km
kék sáv OKT-212 Kékestető - Sas-kő - Disznó-kő - Kis-Sas-kő - Markazi-kapu - Mraznica-tető - Hármashatár erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 5.6 km
kék sáv OKT-213 Hármashatár erdészház - Nagy-Szár-hegy - Cserepes-nyereg - Selyem-tisztás - Oroszlánvár - Domoszlói-kapu - Jagus - Szederjes-tető - Jóidő-kút - Cseresnyés-tető - Gazos-kő TÚRALEÍRÁSSAL! 8.9 km
kék sáv OKT-214 Gazos-kő - Átrád-tető - Kalapos-tető - Őr-hegy - Sólyom-kút - Sirok vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 4.8 km
  Összesen: 21.7 km
 

22.sz. túra: Mátra: Sirok - Szarvaskő

kék sáv OKT-221 Sirok vm. - Siroki-vár - Barát- és Apáca-sziklák - Alma-lápa-tető - Kígyós-patak - Rozsnakpuszta erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.5 km
kék sáv OKT-222 Rozsnakpuszta erdészház - Laskó-patak - Major-oldal - Szarvaskő vá. TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
  Összesen: 17.5 km
 

23.sz. túra: Bükk: Szarvaskő - Putnok

kék sáv OKT-231 Szarvaskő - Szarvaskői-vár - Akasztó - Tardos-bérc - Tardos-hegy - Köles-hegy - Szent Anna kápolna, Gilitka-forrás - Kis-Szoros-tető - Kolacskovszky-forrás - Telekessy Vendégház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.4 km
kék sáv OKT-232 Telekessy Vendégház - Alsó-erdő - Ciszterci Apátság - Bélapátfalva, Cementgyár vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 3.6 km
kék sáv OKT-233 Bélapátfalva, Cementgyár vm. - Gyári-tó - Lóczy-forrás - Peresznye-lápa - Lak-völgy - katonasírok - Péter út - Őr-kő-rét - Kocsmáros-rét - Cserepeskői-barlang TÚRALEÍRÁSSAL! 8.0 km
kék sáv OKT-234 Cserepeskői-barlang - Őserdő - Kis-Virágos-hegy - Tar-kő - Büszkés-hegy - Keskeny-rét - műút - Mély-Sár-völgy - Füstös-kő-bérc - Faktor-rét - Csalános - Bánkút TÚRALEÍRÁSSAL! 9.6 km
kék sáv OKT-235 Bánkút - Ördög-oldal - Torma-völgy - Mártus-kő - Vár-völgy - Pirító-kő - Baróc-patak - Begyeleg - Mályinka TÚRALEÍRÁSSAL! 6.8 km
kék sáv OKT-236 Mályinka - Szente-völgy - Nagy-kő - Dédes - Bántapolcsány - Lázbérci-víztároló - Alsó-völgy - Upponyi-szoros - Uppony TÚRALEÍRÁSSAL! 10.0 km
kék sáv OKT-237 Uppony - Szilas-tető - Koloska-tetői-földvár - Sajó-híd - Putnok TÚRALEÍRÁSSAL! 9.5 km
  Összesen: 54.9 km
 

24.sz. túra: Gömör-Tornai-karszt: Putnok - Bódvaszilas

kék sáv OKT-241 Putnok - Szörnyű-völgyi-patak - Magas-bérc-tanösvény - Halastó - Pálma-forrás - Mohos-vár - Keleméri Mohos-tavak - Szörnyű-völgy - Kelemér TÚRALEÍRÁSSAL! 10.7 km
kék sáv OKT-242 Kelemér - Keleméri-patak - Gömörszőlős - Karu-fészke-tető - Bors-völgy - Zádorfalva TÚRALEÍRÁSSAL! 7.5 km
kék sáv OKT-243 Zádorfalva - Kis-kút - Cseres-kút - Cseres-völgy - Nagy-Szőlő-tető - Égés-tető - Galyagos-hegy - Kavicsos-hegy - Trizsi sorompó,határ (Északi-Zöld) - Bacsó-nyak - Aggtelek TÚRALEÍRÁSSAL! 11.8 km
kék sáv OKT-244 Aggtelek, Baradla-barlang - Mész-völgy - Karu-völgy - Magas-hegy - Kaffka-rét - Jósvafő, Baradla-barlang TÚRALEÍRÁSSAL! 4.4 km
kék sáv OKT-245 Jósvafő - Kossuth-barlang - Kuriszlán - víznyelő - kút - Morvai-lápa - Színi-sarok - Szelcepuszta - Patkós-völgy - Puska-Pál-forrás - Ménes-patak - Mocsolya-patak - Derenk (romközség) TÚRALEÍRÁSSAL! 16.2 km
kék sáv OKT-246 Derenk - Vidomáj puszta - Vár-kert - Lakatos-forrás - Bába-völgy - Iskola-kert - Baglyak-szakadéka-zsomboly - Szabó-pallag erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.2 km
kék sáv OKT-247 Szabó-pallag erdészház - Meteor-barlang - Nagy-vizes-töbör - Pócsa-kői-víznyelő - Barlangkutató-forrás - Kónya - Serház-kút - Bódvaszilas TÚRALEÍRÁSSAL! 3.9 km
pecsét OKT-914 Bódvaszilas am. Kossuth u. - OKT bekötő útszakasz - Bódvaszilas vá. (pecsételőhely) 0.5 km
  Összesen: 62.2 km
 

25.sz. túra: Cserehát: Bódvaszilas - Boldogkõváralja

kék sáv OKT-251 Bódvaszilas - 27-es főút - Bódvarákói műút - Bódva-patak hídja - Bódvarákó TÚRALEÍRÁSSAL! 3.4 km
kék sáv OKT-252 Bódvarákó - Kis-hegy - Farkas-kút - Barakonyi-tető - Hármashatár - Slokk-tető Szentandrási-oldal - Tornabarakony TÚRALEÍRÁSSAL! 8.5 km
kék sáv OKT-253 Tornabarakony - Kápolna - Barakonyi-hegy - Szalonnás-bérc - Rakacaszend TÚRALEÍRÁSSAL! 4.3 km
kék sáv OKT-254 Rakacaszend - Kopasz-hegy - Szikszói-dűlő - Szikszói út - Kecske-pad - Irotai-völgy - Irota - Vesszős-oldal - Cigány-hegy - Vinyicska - Grajcár-tető - Csicsiri-domb - Felsővadász TÚRALEÍRÁSSAL! 16.1 km
kék sáv OKT-255 Felsővadász - műemlék görögkatolikus templom - Alsó-palánt - Nyésta - Szőlő-hegy - Abaújszolnok TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
kék sáv OKT-256 Abaújszolnok - Meleg-oldal - Vagyos - Kalmi-tető - Ilkaháza, volt turistaház - Baktakék TÚRALEÍRÁSSAL! 5.0 km
kék sáv OKT-257 Baktakék - Templom-oldal - Tóbiás-tanya - Sűrű-erdő - Hegymegi-szőlő - Fancsal TÚRALEÍRÁSSAL! 3.9 km
kék sáv OKT-258 Fancsal - Betti-kút - Devecseri-patak - Abaújdevecser - Csoma-kúria - Encs - Forró-Encs vá. - Gibárt TÚRALEÍRÁSSAL! 9.9 km
kék sáv OKT-259 Gibárt - Felső-dűlő - Aba-hegy - Abadűlő - Hernádcéce - Boldogkőváralja vm. TÚRALEÍRÁSSAL! 6.5 km
  Összesen: 63 km
 

26.sz. túra: Zemplén: Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó-nyereg

kék sáv OKT-261 Boldogkőváralja - műút - Arka - Arka-patak-völgye - Fónyi-oldal - Hosszú-rét - Erdészház - Bónyi-kút - Mogyoróska - Várhegy (Regéci-vár) - Regéc TÚRALEÍRÁSSAL! 16.4 km
kék sáv OKT-262 Regéc - Dorgói erdészház - Pengőkői-út - Tokár-tető - Pengő-kő - Bagoly-bérc-tető - Istvánkúti erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.8 km
kék sáv OKT-263 Istvánkúti erdészház - Mlaka-rét - Szpalanyica-rét - Hangyás-bérc - Cseliszka-rét - Brinzakóka-rét - Gerendás-rét - Eszkála erdészház TÚRALEÍRÁSSAL! 7.2 km
kék sáv OKT-264 Eszkála erdészház - Eszkála-tető - Kecske-hát - Kecske-hát-rét - Zsidó-rét - Matisz-rét - Labanc-rét - Cifra-kút - Rákos-kút - Makkoshotyka TÚRALEÍRÁSSAL 9.2 km
kék sáv OKT-265 Makkoshotyka - Hutka-szilvás - Hárs-elő - Cirkálótanya TÚRALEÍRÁSSAL! 3.5 km
kék sáv OKT-266 Cirkálótanya - Rókás-völgy - Pusztadélő - Rákóczi-fa - Hideg-oldal - Csonka-kút - Pandák-völgy - (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg TÚRALEÍRÁSSAL! 8.6 km
  Összesen: 52.7 km
 

27.sz. túra: Zemplén: Nagy-nyugodó-nyereg - Hollóháza

kék sáv OKT-271 (Sátoraljaújhely) Bányi-nyereg - Som-hegy - Mocsári-rét - Nagy-Hallgató-nyereg, Cseréptó - Vágáshuta TÚRALEÍRÁSSAL! 10.6 km
kék sáv OKT-272 Vágáshuta - Aranyoska - Hosszú-patak - Margit-kút - Hollós-völgy - Nagyhuta TÚRALEÍRÁSSAL! 5.4 km
kék sáv OKT-273 Nagyhuta - Kishuta - Kishuta vm. - Szuha-völgy - Bózsvai-szikla - Nagybózsva TÚRALEÍRÁSSAL! 6.0 km
kék sáv OKT-274 Nagybózsva - Kisbózsva - Nyíri-patak - Alsó-rét - régi vasút - volt Füzérkomlós vá. - Füzérkomlós - Komlósi-völgy - Szőlők-alja - Füzér TÚRALEÍRÁSSAL! 9.7 km
kék sáv OKT-275 Füzér - Füzéri-vár - Párkány-rét - Senyánszki-rét - Csata-réti erdészház - Nyársasok - Kis-Milic - Nagy-Milic TÚRALEÍRÁSSAL! 5.2 km
kék sáv OKT-276 Nagy-Milic - Hajagos - Nyerges-hegy - László-tanya (Bodó-rét) TÚRALEÍRÁSSAL! 2.6 km
kék sáv OKT-277 László-tanya (Bodó-rét) - Kelemen-bérc - Dög-rét - Sarjános-rét - Hollóháza, Kéktúra emlékmű TÚRALEÍRÁSSAL! 6.9 km
  Összesen: 46.4 km
 

A túramozgalom érintőpontjai

Az érintőpontok nevére kattintva a megfelelő pont adatlapjára jutsz, ahol a pont állapotával kapcsolatos észrevételeket is olvashatod. Regisztrált felhasználóként Te magad is írhatsz megjegyzést a pont állapotáról.

Az Országos Kéktúra 01. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Írott-kő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Írott-kőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hét-forrás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hét-forrásnál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Kőszeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kőszegen)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tömörd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tömördön)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ablánc-malom (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Ablánci-csárdánál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szeleste (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szelestén vagy Ölbő-Alsószeleste vá.-n)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bögöt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bögötön)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csénye-Újmajor (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csénye-Újmajorban)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sárvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sárváron)
 

Az Országos Kéktúra 02. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sárvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sárváron)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gérce (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gércén)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rózsáskerti-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rózsáskerti-erdészháznál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hidegkúti-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hidegkúti-erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Káld (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Káldon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hosszúpereszteg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hosszúperesztegen)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szajki-tavak (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szajki-tavaknál)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ötvös (Külső-erdő) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ötvös mellett)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisvásárhely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kisvásárhelyen)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sümeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sümegen)
 

Az Országos Kéktúra 03. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Sümeg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sümegen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sarvaly-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Sarvaly-erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zalaszántó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zalaszántón)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rezi (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Reziben)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gyöngyösi Csárda (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Gyöngyösi-csárdánál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hévíz (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hévízen)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Keszthely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keszthelyen)
 

Az Országos Kéktúra 04. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Keszthely (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keszthelyen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vállus (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Válluson)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Lesenceistvánd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Lesenceistvándon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Tapolca (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tapolcán)
 

Az Országos Kéktúra 05. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Tapolca (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tapolcán)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szent György-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szent György-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Szigliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szigligeten)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Badacsonytördemic (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Badacsonytördemicen)
 

Az Országos Kéktúra 06. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Badacsonytördemic (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Badacsonytördemicen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Káptalantóti (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Káptalantótiban)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szentbékkálla (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szentbékkállán) 1 db
43 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Balatonhenye (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Balatonhenyén)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csicsói-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Csicsói-erdészháznál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyvázsony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyvázsonyban)
 

Az Országos Kéktúra 07. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyvázsony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyvázsonyban)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kab-hegy (Az Országos-Kéktúra bélyegzőhelye a Kab-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Úrkút (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Úrkúton)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Városlőd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Városlődön)
 

Az Országos Kéktúra 08. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Városlőd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Városlődön)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Németbánya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Németbányán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonybél (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonybélben)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kőris-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kőris-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Borzavár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Borzaváron)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zirc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zircen)
 

Az Országos Kéktúra 09. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zirc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zircen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonynána (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonynánán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Jásd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Jásdon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csőszpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csőszpusztán)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisgyón (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kisgyónon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bakonykúti (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bakonykútiban)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Fehérvárcsurgó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Fehérvárcsurgón)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bodajk (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bodajkon)
 

Az Országos Kéktúra 10. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Csókakő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Csókakőn) 1 db
10 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gánt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gánton)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mindszentpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mindszentpusztán)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kőhányás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kőhányáson)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gesztesvár th. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Várgesztesen) 1 db
10 hónapja
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szárliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szárligeten) 3 db
13 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 11. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szárliget (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szárligeten) 3 db
13 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van Nyalóka (előre lepecsételt öntapadós lap) OKT Somlyóvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Somlyóváron)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Koldusszállás (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Koldusszálláson)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányahegyi-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bánya-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gerecse üdülő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gerecse üdülőnél)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pusztamarót (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pusztamaróton)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Péliföldszentkereszt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Péliföldszentkereszten) 1 db
9 hónapja
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mogyorósbánya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mogyorósbányán)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tokodi pincék vagy Tokod (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a tokodi pincéknél vagy Tokodon)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Dorog (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dorogon)
 

Az Országos Kéktúra 12. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Dorog (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dorogon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Klastrompuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Klastrompusztán)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Piliscsaba (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Piliscsabán) 2 db
18 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 13. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Piliscsaba (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Piliscsabán) 2 db
18 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zsíros-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Zsíros-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hűvösvölgy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hűvösvölgyben)
 

Az Országos Kéktúra 14. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hűvösvölgy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hűvösvölgyben)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Hármashatár-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hármashatár-hegyen)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Virágos-nyereg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Virágos-nyeregnél) 2 db
22 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozália téglagyár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozália Téglagyárnál) 1 db
22 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 15. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozália téglagyár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozália Téglagyárnál) 1 db
22 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kevély-nyereg (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kevély-nyeregben) 1 db
55 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pilisszentkereszt (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pilisszentkereszten)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Dobogókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dobogókőn)
 

Az Országos Kéktúra 16. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Dobogókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Dobogókőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sikárosi-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Sikárosi-erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pilisszentlászló (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Pilisszentlászlón) 2 db
23 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Pap-réti-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Pap-réti erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagy-Villám (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagy-Villámon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Visegrád (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Visegrádon)
 

Az Országos Kéktúra 17. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Nagymaros-Visegrád vmh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagymaroson)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Törökmező (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Törökmezőn)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kisinóci-th. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Kisinóci-turistaháznál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagy-Hideg-hegy (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagy-Hideg-hegyen)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrád vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádon)
 

Az Országos Kéktúra 18. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrád vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Magyarkút (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Magyarkúton)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Katalinpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Katalinpusztán) 1 db
30 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ősagárd (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ősagárdon)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Felsőpetény (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Felsőpetényben)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Alsópetény (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Alsópetényben)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Romhány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Romhányon)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kétbodony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kétbodonyban)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Becske (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Becskén)
 

Az Országos Kéktúra 19. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Becske (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Becskén)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szandaváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szandaváralján)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cserhátsurány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Cserhátsurányban)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nógrádsipek (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nógrádsipeken) 2 db
13 hónapja
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hollókő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hollókőn)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagymezőpuszta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nagymezőpusztánál, a Bableves Csárdában)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagybárkány (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagybárkányban)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraverebély (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraverebélyen)
 

Az Országos Kéktúra 20. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraverebély (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraverebélyen)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Ágasvár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Ágasváron)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraszentistván (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraszentistvánon)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Galyatető (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Galyatetőn)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vércverés (699 m) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Vércverésen)
6. Nem kell felkeresni Az érintőpont megszűnt A helyet felismerhetően ábrázoló fényképpel OKT Nyírjes-erdészház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Nyírjesi-erdészháznál) 2 db
20 hónapja
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vörösmarty Fogadó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Vörösmarty Fogadónál)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraházán)
 

Az Országos Kéktúra 21. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mátraháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mátraházán)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kékestető (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Kékestetőn)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hármashatár (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Hármashatárnál)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sirok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sirokon)
 

Az Országos Kéktúra 22. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Sirok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Sirokon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rozsnakpuszta-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Rozsnakpusztai erdészháznál)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szarvaskő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szarvaskőn)
 

Az Országos Kéktúra 23. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szarvaskő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Szarvaskőn)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Telekessy Vendégház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Telkessy Vendégháznál) 2 db
41 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bélapátfalva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bélapátfalván)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cserepeskői-barlang (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Cserepeskői-barlangnál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bánkút síház (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bánkúti Síháznál)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Mályinka (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Mályinkán) 1 db
34 hónapja
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Uppony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Upponyban)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Putnok vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Putnokon)
 

Az Országos Kéktúra 24. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Putnok vá. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Putnokon)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Kelemér (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Keleméren)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gömörszőlős (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gömörszőlősön)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Zádorfalva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Zádorfalván)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Aggtelek (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Aggteleken)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Jósvafő (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Jósvafőn)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Derenk (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Derenken, a romközségnél)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Szabó-pallag vh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Szabó-pallag vadászháznál)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bódvaszilas (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvaszilason)
 

Az Országos Kéktúra 25. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető A teljesítés más céges bélyegzővel is igazolható OKT Bódvaszilas (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvaszilason)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bódvarákó (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bódvarákón)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Tornabarakony (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Tornabarakonyban)
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Rakacaszend (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Rakacaszenden)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Felsővadász (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Felsővadászon)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Abaújszolnok (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Abaújszolnokon)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Baktakék (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Baktakéken)
8. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Fancsal (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Fancsalon)
9. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Gibárt vízierőmű (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Gibárton)
10. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hernádcéce (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hernádcécén)
11. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Boldogkőváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Boldogkőváralján)
 

Az Országos Kéktúra 26. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Boldogkőváralja (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Boldogkőváralján)
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Regéc (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Regécen) 2 db
44 hónapja
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Istvánkúti-vh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Istvánkúti-vadászháznál) 2 db
45 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Eszkála-eh. (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye az Eszkála-erdészháznál)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Makkoshotyka (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Makkoshotykán)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Cirkáló-tanya (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Cirkáló-tanyánál)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bányi-nyeregnél) 2 db
38 hónapja
 

Az Országos Kéktúra 27. sz. túrájának bélyegzői

Státusz Igazolás Név Észrevételek
1. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bányi-nyereg (Sátoraljaújhely) (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bányi-nyeregnél) 2 db
38 hónapja
2. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Vágáshuta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Vágáshután)
3. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Nagyhuta (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Nagyhután) 2 db
45 hónapja
4. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bózsva (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Bózsván)
5. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Füzér (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Füzéren)
6. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Bodó-rét (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye a Bodó-réten)
7. Ezt a pontot kötelező felkeresni Az érintőpont létezik, elérhető Itt a túramozgalomnak saját bélyegzője van OKT Hollóháza (Az Országos Kéktúra bélyegzőhelye Hollóházán) 1 db
47 hónapja
 

A túramozgalom teljesítői

Sorszám Teljesítve Név Szül. év Település
000001-LOKO 1952-06-01 Horváth József
000002-LOKO 1953-06-01 Takács Lajos
000003-LOKO 1953-06-01 Dér Lajos
000004-LOKO 1953-06-01 Schleicher Istvánné
000005-LOKO 1953-06-01 Bokody József
000006-LOKO 1953-06-01 Cserey György
000007-LOKO 1953-06-01 Balogh Jolán
000008-LOKO 1953-06-01 Csiszár Zoltán
000009-LOKO 1953-06-01 Dr. Vizkelety László
000010-LOKO 1954-06-01 Kispál László
000011-LOKO 1954-06-01 Kis Zoltán
000012-LOKO 1954-06-01 Angyal Csilla
000013-LOKO 1954-06-01 Hermann Imre
000014-LOKO 1954-06-01 Kecskés Magda
000015-LOKO 1954-06-01 Urbán Béláné
000016-LOKO 1954-06-01 Póth László
000017-LOKO 1954-06-01 Horvai Ferenc
000018-LOKO 1955-06-01 Szűcs Rudolf
000019-LOKO 1955-06-01 Tormássy Károly
000020-LOKO 1955-06-01 Tóvári István
000021-LOKO 1957-06-01 Tóth Imre
000022-LOKO 1957-06-01 Balázs Jolán
000023-LOKO 1957-06-01 Érchegyi Lajos
000024-LOKO 1957-06-01 Markhert Imre
000025-LOKO 1957-06-01 Markhert Imréné
0500 1966-10-23 Nagy Gábor 1952 Budapest
0501 1966-10-23 Nagy Béla 1948 Budapest, XII.
0595 1967-01-23 Czirók Dénes 1921 Komárom
0685 1967-10-30 Durkó Etele 1921 Budapest
0686 1967-10-30 Durkó András 1959 Budapest
0729 1967-07-04 Zsíros László 1935 Veszprém
0742 1968-05-28 Ungerleider János 1946 Budapest
0932 1969-10-03 Burkus Mihály Abaújszántó
0983 1970-04-18 Kopácsy Antal 1952 Kisterenye
1234 1973-03-18 Durkó Etele 1921 Budapest
1235 1973-03-18 Durkó András 1959 Budapest
1239 1973-12-03 Szőke Attila 1955 Budapest
1544 1975-11-10 Wágner György 1944 Székesfehérvár
1779 1978-09-20 Durkó Etele 1921 Budapest
1968 1980-10-05 Bozó András 1931 Budapest
2129 1982-08-25 Bozó András 1931 Budapest
2142 1982-08-22 Pálmai Vencel 1953 Budapest
2186 1983-02-17 Kammel László 1944 Budapest
2266 1983-08-14 Dr. Muskovits József 1943 Budapest
2319 1984-05-05 Beke Nándorné 1953 Budaörs
2319 1984-05-24 Beke Nándorné 1953 Budaörs
2320 1984-05-05 Szirtesi János 1927 Budapest
2320 1984-05-24 Szirtesi János 1927 Budapest
2325 1984-08-20 Muskovics András 1952 Tárnok
2329 1984-09-16 Bozó András 1931 Budapest
2359 1984-04-07 Törékné Rádi Mária 1945 Budapest
2360 1984-04-07 Törék István 1941 Budapest
2386 1985-07-28 Vida Sándor 1965 Budapest
2387 1985-07-07 Helfrich Zoltán 1954 Budapest
2469 1986-02-15 Vida Levente 1942 Celldömölk
2470 1986-02-15 Vida Leventéné 1945 Celldömölk
2471 1986-02-15 Vida Zalán Vajk 1975 Celldömölk
2472 1986-02-15 Vida Melinda Délibáb 1968 Celldömölk
2473 1986-02-15 Vida Zotmund Alpár 1969 Celldömölk
2594 1987-06-29 Dworschak György 1945 Budapest
2595 1987-06-29 ifj. Dworschak György 1969 Budapest
2668 1988-01-01 Stefanov Titusz Arad (RO)
2691 1988-09-12 Balogh Péter 1971 Szolnok
2815 1989-09-11 Nagy Attila 1958 Budapest
2816 1989-09-11 Nagyné Bodor Erzsébet 1959 Budapest
2901 1990-05-13 Kammel László 1944 Budapest
2902 1990-07-11 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
2906 1990-08-06 Molnár Pál 1926 Budapest
2907 1990-08-06 Molnár Rudolf 1958 Budapest
2938 1990-11-26 Pöröntő Péter 1948 Székesfehérvár
2940 1990-11-26 Pöröntő Krisztina 1973 Székesfehérvár
2961 1991-03-04 Káplár Béla 1943 Nagykáta
2970 1991-08-05 Szilvási István 1966 Budapest
2972 1991-08-05 Juhász Imre 1963 Budapest
2973 1991-08-14 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
2987 1992-02-03 Hajnal Gábor Szeged
2996 1992-05-25 Kopcsay Péter 1965 Budapest
3048 1992-12-11 Váradi Sándor Miskolc
3049 1992-12-11 Váradi Zsófia 1954 Miskolc
3056 1993-02-01 Preisler Tamás 1938 Budapest
3077 1993-08-10 Dull Péter Budapest
3080 1993-08-24 Paska Tibor 1962 Tatabánya
3122 1993-10-28 Sztancsik György 1964 Budapest
3128 1993-11-15 Glatz Katalin 1975 Nyíregyháza
3129 1993-11-15 Juhász Imre 1963 Budapest
3131 1993-11-22 Fejszés Zoltánné 1938 Budapest
3161 1994-07-10 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3165 1994-09-27 Csontos Gyula 1964 Budapest
3202 1995-11-06 Fazekas Gábor 1977 Salgótarján
3322 1997-09-01 Major Anna 1947 Székesfehérvár
3373 1998-06-28 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3376 1998-07-28 Juhász Imre 1963 Budapest
3388 1998-09-21 Győri Péter 1952 Budapest
3396 1998-09-28 Váradi Zsófia 1954 Miskolc
3420 1998-10-25 Wittmer Antal 1956 Környe
3488 1999-09-27 Bor Istvánné 1951 Sátoraljaújhely
3489 1999-09-27 Bodnár György 1958 Nagykálló
3490 1999-09-27 Tóth Sándor 1976 Nyíregyháza
3497 1999-08-21 Miklós Ákos 1983 Kaposvár
3502 1999-09-25 Vida Sándor 1965 Budapest
3503 1999-09-25 Polgár Andrásné 1955 Budapest
3518 1999-12-06 Kassai László Debrecen
3541 2000-05-08 Juhász Imre 1963 Budapest
3579 2000-10-30 Raduj László 1941 Budapest
3580 2000-10-30 Raduj Lászlóné 1943 Budapest
3603 2001-01-08 Sipos Tamás 1970 Budapest
3649 2001-09-17 Szabó József 1951 Szentes
3654 2001-07-28 Buda Zoltánné 1946 Sajószentpéter
3667 2001-10-22 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
3672 2002-01-14 Gombár Lászlóné 1952 Miskolc
3702 2002-05-27 Ginter Gábor 1970 Veresegyház
3724 2002-09-16 Pöröntő Péter 1948 Székesfehérvár
3730 2002-10-14 Sajtosné Baráth Klára 1951 Székesfehérvár
3731 2002-10-14 Sum Anna 1948 Miskolc
3734 2002-10-21 Hegedűs Zsuzsanna 1966 Nyíregyháza
3736 2002-10-21 Kemény András 1950 Budapest
3749 2002-11-09 Vida Sándor 1965 Budapest
3750 2002-11-09 Polgár Andrásné 1955 Budapest
3751 2002-11-18 Győri Péter 1952 Budapest
3784 2003-02-10 Kálmán Gergely 1982 Miskolc
3863 2004-02-02 Preisler Tamás 1938 Budapest
3867 2004-03-01 Győri Péter 1952 Budapest
3874 2004-04-26 Kammel László 1944 Budapest
3875 2004-04-26 Sebestyén Pál 1979 Budapest
3881 2004-04-27 Eperjesi József 1955 Pécs
3901 2004-09-06 Fodor Imre 1968 Kiskunhalas
3982 2005-04-11 Tomacsek Tamás 1971 Tatabánya
3992 2005-06-30 Debreczeni Sándor 1950 Zalaszentmihály
3995 2005-07-01 Kelemen Zoltán 1987 Eger
4004 2005-08-31 Szabó László 1974 Pákozd
4010 2005-10-04 Balog Lajos 1959 Kiskunhalas
4011 2005-10-04 Holló Tibor 1958 Kiskunmajsa
4032 2005-10-15 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
4033 2005-11-06 Vida Sándor 1965 Budapest
4034 2005-11-06 Polgár Andrásné 1955 Budapest
4041 2005-11-21 Major Anna 1947 Székesfehérvár
4061 2006-02-10 Birta Zsolt 1977 Budapest
4072 2006-04-28 Kozma Ferenc Kecskemét
4092 2006-09-04 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
4120 2006-09-09 Rába Csabáné 1958 Kaposvár
4121 2006-09-09 Rába Csaba 1955 Kaposvár
4130 2006-10-16 Kökény Mihály 1963 Zalaegerszeg
4131 2006-10-16 Berta Ottília 1960 Zalaegerszeg
4141 2006-10-24 Komlósi Károly Pál 1976 Budapest
4142 2006-10-24 Komlósi Krisztina Budapest
4156 2006-11-20 Aggteleky Éva 1954 Székesfehérvár
4157 2006-11-20 Palágyi József 1949 Székesfehérvár
4176 2007-01-08 Buncsek Zoltánné Szolnok
4189 2007-02-26 Manhalter Krisztián 1975 Várpalota
4211 2007-04-16 Dr. Mezei István 1946 Budapest
4236 2007-08-27 Szabó József 1951 Szentes
4237 2007-08-30 Feltser János 1958
4242 2007-09-10 Sipos Tamás 1970 Budapest
4270 2007-10-01 Gáspár Csaba 1968 Vecsés
4270 2007-10-01 Gáspár Csaba 1968 Vecsés
4275 2007-10-16 Bauer Géza 1950 Budapest
4276 2007-10-16 Bauerné Pataki Erzsébet 1947 Budapest
4282 2007-10-15 Takács 2 István 1949 Székesfehérvár
4299 2007-11-12 Stéger József 1976 Székesfehérvár
4300 2007-11-12 Laczkó Péter 1978 Budapest
4305 2007-11-19 Albert Edit 1983 Budapest
4312 2008-01-07 Joszt Antal 1952 Budaörs
4313 2008-01-14 Hovánszki István 1956 Dunakeszi
4326 2008-05-09 Márton László Krisztián 1976 Sopron
4336 2008-05-26 Lendvay Ákos 1946 Budapest
4340 2008-06-02 Fiala Péter 1978 Budapest
4341 2008-06-02 Mészáros Borbála 1996 Budapest
4364 2008-09-08 Preisler Tamás 1938 Budapest
4367 2008-08-04 Miklós Ákos 1983 Kaposvár
4376 2008-09-21 Szegedi Bálint 1978 Budapest
4388 2008-10-26 Pénzes Attiláné 1965 Debrecen
4397 2008-11-17 Cziczer István 1980 Szeged
4401 2008-11-24 dr. Rombauer Ágnes 1953 Székesfehérvár
4432 2009-02-02 dr.Jamrik Viktória 1970 Székesfehérvár
4435 2009-02-08 Imre Tamás 1983 Budapest
4436 2009-02-08 Virt Eszter 1983 Budapest
4442 2009-03-30 Csernák Tamás 1975 Vác
4443 2009-03-30 Csernák Annamária 1979 Vác
4448 2009-04-20 Ruff Róbert 1964 Budapest
4460 2009-04-30 Nardai Károly 1971 Szombathely
4464 2009-05-25 Láng András 1966 Budapest
4476 2009-07-26 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
4489 2009-08-31 Wicha Gábor 1978 Oroszlány
4502 2009-09-28 Lokár Csilla 1981 Ebes
4503 2009-09-28 Harsányi L. László 1971 Ebes
4529 2009-10-26 Nád Béla 1962 Szigetszentmiklós
4530 2009-10-26 Kontha Gabriella 1959 Majosháza
4538 2009-10-30 Veres Zsolt 1985 Kiskunfélegyháza
4546 2009-11-23 Szmutkó Anett 1983 Gyömrő
4547 2009-11-23 Kovács Imre 1975 Püspökladány
4583 2010-04-26 Várhalmi János Lászlóné 1943 Kerekegyháza
4622 2010-09-20 Palágyi József 1949 Székesfehérvár
4623 2010-09-20 Aggteleky Éva 1954 Székesfehérvár
4624 2010-07-11 Horváth István 1956 Székesfehérvár
4633 2010-09-03 Radványi Benedek 1987 Budapest
4637 2010-08-08 dr.Bencze Erika Budapest
4639 2010-10-18 Takács István Székesfehérvár
4639 2010-10-18 Takács 2 István 1949 Székesfehérvár
4645 2010-11-15 Szabó Kornél 1975 Budapest
4648 2010-11-29 Karajz Balázs 1981 Budapest
4649 2010-11-29 Karajz Csaba 1985 Budapest
4650 2010-11-29 Karajzné Illinger Enikő 1984 Budapest
4660 2010-12-06 Illána Erzsébet 1962 Balatonfüred
4665 2010-12-13 Vincze Gábor 1970 Salgótarján
4674 2011-02-07 Sheib Tamás 1969 Tatabánya
4675 2011-02-07 Sheib Ágnes 1970 Tatabánya
4695 2011-05-16 Sótérné Stolmár Gizella 1958 Székesfehérvár
4696 2011-05-16 Sótér Árpád 1958 Székesfehérvár
4697 2011-05-16 Eberherdt Erika 1953 Székesfehérvár
4698 2011-05-16 Schmidt Erzsébet 1961 Székesfehérvár
4699 2011-05-16 Bakos Andrea Ágnes 1963 Székesfehérvár
4700 2011-05-16 Pataki Béla 1940 Székesfehérvár
4701 2011-05-16 Petőné Dömötör Zsuzsa 1951 Székesfehérvár
4702 2011-05-16 Józsa István 1955 Székesfehérvár
4717 2011-08-13 Tóth Tamás 1983 Budapest XX.ker.
4718 2011-08-13 Szűcs József 1944 Szabadka
4748 2011-09-19 Cziráki Ágota 1954 Pápa
4749 2011-09-01 Dévényi Tamás 1971 Budapest
4750 2011-09-01 Dévényiné Budea Andrea 1976 Budapest
4752 2011-09-19 Rácz József 1955 Székesfehérvár
4753 2011-09-19 Rácz Józsefné 1957 Székesfehérvár
4763 2011-10-03 Vörös Gergő 1985 Pápa
4787 2011-11-07 Németh Eszter 1996 Nagyvenyim
4788 2011-11-07 Németh Lászlóné 1971 Nagyvenyim
4789 2011-11-07 Németh László 1969 Nagyvenyim
4790 2011-11-07 Németh Gergely 1994 Nagyvenyim
4791 2011-11-07 Makovits Levente 1976 Dunaújváros
4795 2011-11-14 Farkasfalvi-Ugron Gyula Százhalombatta
4812 2011-12-13 Szűcs József 1948 Alsótelekes
4818 2012-01-09 Varga Zsolt 1975 Budapest
4822 2012-01-23 Adlovitsné H.Teréz 1949 8420 Zirc
4843 2012-01-29 Rojcsek Gusztáv 1951 Szigetszentmárton
4848 2012-03-19 Balogh János 1979 Budapest
4852 2012-04-02 Dobos István 1981 Siófok
4878 2012-05-07 Taigiszerné Vízkelety Judit 1961 Budapest
4879 2012-05-07 Taigiszer Csaba 1961 Budapest
4881 2012-05-23 Györkös Attila 1970 Budapest
4900 2012-08-22 Boros Lajos 1969 Ócsa
4917 2012-08-13 dr. Hetényi György 1980
4925 2012-09-13 Hastó Attila Csoma
4926 2012-09-13 Bárdos László 1944 Szántód
4933 2012-09-17 Tóth Ferenc Attila 1967 Miskolc
4943 2012-09-17 Fehérné Thomas Györgyi 1978 Budapest
4944 2012-09-17 Fehér Roland 1970 Budapest
4972 2012-10-07 Dr. Takács József 1979
4973 2012-10-07 Dr. Balikó Krisztina 1979
4983 2012-10-25 Hevesi Zoltán 1953 Kaposvár
4986 2012-11-12 Haraszti Arakna Erzsébet 1946 Révfülöp
5010 2012-05-03 Bagdi István 1978 Hajdúnánás
5034 2012-10-20 Krajnyák Tibor 1968 Borsodszirák
5034 2013-01-21 Krajnyák Tibor 1968 Borsodszirák
5043 2013-02-04 Asbóth Katalin 1963 Székesfehérvár
5050 2013-02-28 Fridrich István 1959 Piliscsaba
5063 2013-05-13 Molnár György 1956 Budapest
5067 2013-05-22 Döme Géza Kiskőrös
5083 2013-04-22 Mester Dániel 1976 Budapest
5086 2013-05-18 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5093 2013-07-29 Gaal gyula 1986 Budapest
5094 2013-08-01 Zászkaliczky Pál 1966 Budapest
5095 2013-08-01 Zászkaliczky Pálné 1966 Budapest
5100 2013-09-02 Lipák István 1951 Tápiószele
5102 2013-09-02 Tóth László 1965 Budapest
5103 2013-09-02 Tóth Lászlóné 1970 Budapest
5104 2013-09-02 Tóth Gergő 1994 Budapest
5105 2013-09-02 Tóth Péter 1999 Budapest
5109 2013-09-09 Hegymegi Géza 1968 Miskolc
5110 2013-05-19 Antalóczy Dávid 1986 Hatvan
5114 2013-09-09 Kammel László 1944 Budapest
5115 2013-09-09 Balogh József 1959 Győr
5116 2013-09-09 Baloghné Bakó Judit 1961 Győr
5117 2013-09-09 Balogh Judit 1986 Debrecen
5121 2013-09-09 Csanda Attila 1963 Szeged
5122 2013-09-09 Jáger Attila 1965 Székesfehérvár
5123 2013-09-09 Kapás Edit 1966 Szeged
5127 2013-09-16 Orosz Bernadett 1972 Miskolc
5136 2013-09-23 Szabó Zoltán 1969 Győr
5138 2013-09-23 Réthy Ákos 1966 Győr
5139 2013-09-23 Réthyné Töpler Erzsébet 1972 Győr
5140 2013-09-23 Réthy Bence 1999 Győr
5141 2013-09-30 Adler János 1973 Székesfehérvár
5142 2013-10-14 Varga Viktor 1973 Hernádszurdok
5143 2013-10-10 Tenk Judit 1976 Úrkút
5146 2013-10-14 Bús Melinda 1978
5147 2013-09-16 Gerstenbrein István 1980 Pécel
5148 2013-10-14 Szabó Zsanett 1992 Juta
5149 2013-10-21 Harsányi L. László 1971 Ebes
5150 2013-10-21 Fekete Erika 1985 Ebes
5153 2013-10-20 Lencsés Zoltán 1963 Várpalota
5156 2013-10-20 Schäfferné Kun Henrietta 1964 Várpalota
5165 2013-11-11 Fábián Gábor 1974 Ajka
5167 2013-11-11 Takács Ibolya 1977 Győr
5174 2013-11-18 Szarka István 1944 Székesfehérvár
5175 2013-11-18 Szarka Istvánné 1948 Székesfehérvár
5176 2013-11-25 Bérces József 1953 Csolnok
5178 2013-11-25 Balla Károly 1953 Cegléd
5179 2013-11-25 Balla Károlyné Gyura Julianna 1953 Cegléd
5180 2013-12-04 Kenéz Attila 1975 Sáránd
5186 2013-12-02 Barakonyi Mária 1955 Szentes
5189 2013-12-09 Szulyovszky Áron 1988 Budapest
5194 2013-12-16 Nemesbüki Dávid 1981 Budapest
5198 2013-12-16 Lovas Krisztina 1974 Budapest
5199 2013-12-16 Takács Gábor 1972 Budapest
5200 2013-12-16 Somogyi Ildikó 1976 Enying
5201 2013-12-16 Kovács Krisztián István 1975 Tatabánya
5211 2013-08-13 Bodnár Ferenc 1952 Kazincbarcika
5214 2014-01-11 Székely Beatrix 1973 Budapest
5215 2014-01-11 Békefi Zoltán 1976 Budapest
5218 2013-07-31 Baranyi Tiborné 1943 Szombathely
5221 2014-01-27 Illés István 1975 Dunakeszi
5224 2014-02-14 Szolcsánszky László 1945 Budapest
5225 2014-02-24 Szolcsánszky Lászlóné 1946 Budapest
5228 2014-03-10 Szűcs Péter 1977 Kőszeg
5234 2014-03-31 Szolcsánszky László 1971 Budapest
5241 2014-05-04 Körmöczy Roland 1989 Üllő
5250 2014-05-26 Hadnagy József 1970 Solymár
5253 2014-06-02 Kovács Sándor 1963 Budapest
5254 2014-06-02 Perczel Olivér 1976 Budapest
5255 2014-06-02 Melczer Vilmos 1950 Budaörs
5256 2014-06-01 Dalmi Éva 1947
5258 2014-06-30 Romacsek Ilona 1956 Gödöllő
5262 2014-06-30 Millei Zoltán 1957 Oroszlány
5263 2014-06-30 Millei Zoltánné 1960 Oroszlány
5264 2014-06-30 Kámán Ferenc 1968
5270 2014-06-30 Lánczi Péter 1984 Budapest
5276 2014-07-07 Nagy László 1958 Szigethalom
5281 2015-07-07 Buru Katalin 1967 Budapest
5286 2014-08-13 Juhász István 1973 Kecskemét
5288 2014-09-12 Pányi Norbert 1983 Budapest
5289 2014-08-20 Urbán János 1979 Kisújszállás
5299 2014-05-26 Szeles Jánosné 1949 Fót
5313 2014-08-23 Úri Máté 1959 Besenyőtelek
5321 2013-11-06 Ekmann László 1974 Cserszegtomaj
5323 2014-09-29 Horváth Zsolt 1972 Tinnye
5326 2014-10-20 Vízer Dániel 1987 Kompolt
5328 2014-10-20 Ruzicska Erzsébet 1990 Hajdúsámson
5329 2014-10-20 Csontos Gyula 1964 Budapest
5330 2014-10-20 Merk Edit Anikó 1954 Budapest
5334 2014-10-27 Molnár Zsolt 1974 Sátoraljaújhely
5337 2014-10-24 Millei Zsolt 1960 Budapest
5361 2014-11-17 Dr. Gáspár Zoltán 1967 Mezőkövesd
5370 2014-10-17 Maller Károly 1945 Oroszlány
5372 2014-12-01 Pepich Ervin 1959 Miskolc
5379 2014-12-31 Auerhammer Balázs 1976 Győr
5385 2015-01-12 Orosz József 1970 Százhalombatta
5388 2015-01-12 Pálos Gábor 1959 Budapest
5392 2015-01-26 Oskó Imre 1949 Szolnok
5393 2015-01-26 Oskó Imréné 1951 Szolnok
5396 2015-02-02 Ferencz Gábor 1976 Budapest
5404 2015-02-16 Varga Sándor 1961 Sopron
5409 2015-03-30 Furmann Bálint 2001 Budapest
5410 2015-03-30 Furmann Péter 1960 Budapest
5422 2015-05-04 Horváth Attila 1974 Kapuvár
5424 2015-05-04 Kovács Péter 1989 Orosháza
5426 2015-05-04 Juhász Imre 1963 Fót
5434 2015-06-01 Bartók Bálint 1985 Budapest
5447 2015-06-01 Véhmann Ferenc 1950 Paks
5451 2015-05-27 Csernus L. Gábor 1965 Budapest
5459 2015-06-29 Kiss Zsuzsanna 1973 Budapest
5460 2015-06-29 Török János 1968 Budaörs
5461 2015-06-29 Jáni Tamás 1975 Budaörs
5464 2015-06-29 Takács 2 István Székesfehérvár
5465 2015-07-06 Rigler Ádám 1990 Budapest
5467 2015-07-06 Nagy Ádám 1979 Eger
5473 2015-08-03 Kelemen Jeno 1961 Sopron
5479 2015-08-03 Fekete Zoltán 1977 Székesfehérvár
5482 2015-08-03 Ambrozy Péter 1978 Budapest
5483 2015-08-26 Csorba István 1950 Szeged
5484 2015-08-26 Csorba Istvánné 1951 Szeged
5492 2015-08-17 Sándor Erzsébet 1956 Balatonfüred
5493 2015-08-17 Benyóné Farkas Anna 1960 Balatonfüred
5500 2015-08-28 Somossy Judit 1984 budapest
5507 2015-08-31 Takács Anita 1988 Békéscsaba
5511 2015-09-07 Tóth Balázs László 1986
5518 2015-09-21 Nagy Barbara 1982 Nagykőrös
5519 2015-09-21 Nemes Lórand 1971 Cegléd
5529 2015-10-05 Csirmazné Kovács Márta 1954 Budapest
5530 2015-10-05 Csirmaz István 1953 Budapest
5532 2015-10-05 Faludi László 1963 Budapest
5534 2015-10-05 Madarász Ilona 1974 Orosháza
5535 2015-10-05 Klement Róbert 1974 Orosháza
5544 2015-10-19 Tóth Mária 1963 Budapest
5548 2015-10-18 Köck Roland 1986 Gyál
5555 2015-11-09 Pálmai Vencel 1953 Budapest
5577 2015-11-23 Erdélyi László Pál 1953 Dunaújváros
5578 2015-11-23 Nagy Magdolna 1952 Dunaújváros
5593 2015-11-30 Kéry Rezsőné 1947 Veresegyház
5596 2015-08-05 Pálinkás Csaba János 1980 Tószeg
5599 2015-12-07 Pilisi Zsolt 1973 Budapest
5600 2015-12-07 Klein Dagmar 1947 Budapest
5601 2015-12-07 Klein László 1943 Budapest
5602 2015-12-07 Darvas Mária 1942 Budapest
5603 2015-12-07 Dobos Kálmánné 1950 Budapest
5604 2015-12-07 Versegi Károlyné 1952 Ecser
5609 2015-12-31 Enyedi Gábor 1956 Vác
5610 2015-12-31 Kertész Sándorné 1954 Budapest
5620 2016-02-08 Mikecz Zoltán 1969 Budapest
5621 2016-02-08 Soltész Andrea 1971 Budapest
5624 2016-03-07 Györke István Károly 1961 Hajdúszoboszló
5624 2016-03-07 Györke István Károly 1961 Hajdúszoboszló
5625 2016-03-07 Györkéné Kovács Edit 1965 Hajdúszoboszló
5630 2016-03-21 Topits Rita 1977 Szentendre
5631 2016-03-21 Kapi Zoltán 1982 Szentendre
5637 2016-04-11 Mészáros Zoltán 1978 Székesfehérvár
5638 2016-04-18 Ónodi Gergely 2000 Kiskunfélegyháza
5639 2016-04-18 Ónodi Zsolt 1972 Kiskunfélegyháza
Ha nem találod a listában a neved, vagy csak a monogramod látod, vagy valamely adatod nem pontos, akkor küldj üzenetet a mozgalom adatait karbantartó szerkesztőnek!

Kapcsolódó cikkek

Kapcsolódó fórum téma

Belépés, regisztráció
Honlapunk adatai
 • 4 017 regisztrált felhasználó
 • 1 950 hírlevél előfizető
 • 307 természetjáró szervezet
 • 2 277 turistaút szakasz
 • 12 795 km turistaút
 • 94 túramozgalom
 • 2 466 túramozgalom teljesítő
 • 30 esemény
 • 1 963 megjelent cikk, hír
 • 205 belső oldal
 • 1 671 egyéb dokumentum
Eseménynaptár
Hírlevél

captcha

Keresés
Címkefelhő
Kövess minket!
RSS  Facebook Twitter